EN

2019 Taixing Ninghui lithium battery construction

2015 Shanxi Zhongke Xinergy cooperation

2013 Iran SABA technology export

2012 Jiangsu Zhongtian Energy Storage Development

2010 ECC was founded in Hamburg, Germany

2003 Zhejiang Xinghai Energy was established